ภากร จุ่งรุ่งเรือง.

Technologic [วีดิทัศน์] / ภากร จุ่งรุ่งเรือง. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + เอกสาร 1 เล่ม.

ดีวีดี. สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.

สิริกาญจน์ ธนะไพศาลศิริ ผู้กำกับภาพ ; ปัฐกร หุ่นดี ลำดับภาพ. สิริกาญจน์ ธนะไพศาลศิริ ผู้กำกับภาพ ; ปัฐกร หุ่นดี ลำดับภาพ.

กิรดา นิงสานนท์ (ปาก), ฝ้ายฟู ภัทรานวัช (มือ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544