สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional business English letters / Professional business English letters ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551. - 115 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744140562


จดหมายธุรกิจ.
ภาษาอังกฤษ -- ทางธุรกิจ.

HF5726 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544