รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.
ศาลรัฐธรรมนูญ.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.
การกระทำของรัฐ.
สิทธิพลเมือง -- ไทย.
การบังคับคดี -- ไทย.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544