โดนัลด์ รัมส์เฟลด์ Donald Rumsfeld : top gun. [วีดิทัศน์] = Donald Rumsfeld : top gun - กรุงเทพฯ : Century Entertainment, c2005 [2548] - 1 ซีดี-รอม (43 นาที) : เสียง, สี และขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว.


รัมส์เฟลด์, โดนัลด์, ค.ศ. 1932-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544