การพิสูจน์คุณภาพข้าว โดย ทองปาน กิจเจริญ และ เยาวนุช วิไล. - กรุงเทพฯ, 2525. - 73 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


ข้าว -- มาตรฐาน -- ไทย.
ข้าว.

HD9066.ท92 / พ615

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544