เข็มทิพย์ ชูพึ่งอาตม์.

การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนธุรกิจร้านเครื่องประดับเทียมหรือเครื่องประดับแฟชั่นในตลาดนัดสวนจตุจักร / โดย เข็มทิพย์ ชูพึ่งอาตม์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 8, 100 แผ่น : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)


ตลาดนัดจตุจักร.


อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย.
หินมีค่าเทียม -- ไทย.

HD9747.ท93ก4 / ข743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544