ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สภาร่างรัฐธรรมนูญ. - [กรุงเทพฯ] : สภา, [2550?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544