แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. - [นนทบุรี] : กรม, 2549. - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

พร้อมด้วย: วีดิทัศน์การเก็บตัวอย่างส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.


ไข้หวัดใหญ่ในคน -- การวินิจฉัย.
ไข้หวัดใหญ่ในคน -- การรักษา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544