รายงานประจำปี [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน). - นนทบุรี : บริษัท, [2550]- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2549-


บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น--วารสาร.


บริษัทวิศวกรรม -- ไทย -- วารสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544