ปรัชญา เวสารัชช์, 2488-

ดอกไม้ใบหญ้า / ปรัชญา เวสารัชช์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540. - 120 หน้า.


การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา.
การดำเนินชีวิต -- ปกิณกะ.

BF637.ด6 / ป445

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544