รัตนะ บัวสนธ์.

ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน = Direction and area of evaluation / Direction and area of evaluation รัตนะ บัวสนธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 362 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740320333


การประเมินผลทางการศึกษา.

LB2822.75 / .ร633 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544