พจนานุกรมมลายูถิ่นปัตตานี-ไทย ไทย-มลายูถิ่นปัตตานี / โดย โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. - ปัตตานี : โครงการ, 2551. - 596 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

9789740600985


ภาษามลายู -- ภาษาถิ่น -- ไทย -- ปัตตานี.
ภาษามลายู -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย.

PL5128.ป6 / พ23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544