ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังท้องถิ่น : รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2551. - xxii, 269 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741667857


การคลังท้องถิ่น -- ไทย.

HJ9574.55 / .ด647 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544