คมสัน ตันสกุล.

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลยุทธ์ = Strategic e-marketing / Strategic e-marketing คมสัน ตันสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงแก้ไข. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551. - 7, 273 หน้า : ภาพประกอบ.

9785501391215


ศิลปหัตถกรรม -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

HF5415.1265 / .ค45 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544