อิศราวุธ อ่อนน้อม.

การควบคุมชายแดน = Border control / Border control พันตำรวจตรี อิสราวุธ อ่อนน้อม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. - ก, 40 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 44 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 44. .


ความมั่นคงชายแดน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544