ลาเคละ จะทอ, 2513-

เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / โดย ลาเคละ จะทอ. - พิมพ์ครั้งแรก. - เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. - 152 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789746723107


สัญชาติ -- ไทย.
ชาวล่าหู่ -- สตรี -- สิทธิพลเมือง -- ไทย.
ชาวล่าหู่ -- สตรี -- ไทย -- ภาวะสังคม.

KPT2450.ช32 / ล627

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544