พรจิต สมบัติพานิช, 2499-

ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา / พรจิต สมบัติพานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - [15], 182 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749900291


การวางแผนสื่อโฆษณา.

HF5826.5 / .พ418

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544