พิศวาท สุคนธพันธุ์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย : ลิขสิทธิ์ / โดย พิศวาท สุคนธพันธุ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] 2551. - 249 หน้า.


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.

KPT1155 / .พ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544