พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2457 กับประกาศระเบียบการสำหรับพระราชบัญญัติทนายความ. - [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2459?] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


ทนายความ -- ไทย.

KPT1630.ก312457ก4 / 2459

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544