นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ.

พลังงานทางชีวเคมีการแพทย์ / นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2550. - 105 หน้า : ภาพประกอบ

9789748349251


ชีวเคมี.

QU4 / .น755

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544