ศินิศา เวชพานิช.

โปรแกรมควบคุมตัวชี้โดยกล้องบนเวบ [i.e. เว็บ] = Web camera pointer / โปรแกรมควบคุมตัวชี้โดยกล้องบนเว็บ Web camera pointer จัดทำโดย ศินิศา เวชพานิช, สริญญา ห่อหุ้ม. - [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551] - 75 แผ่น : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

โครงงาน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.


เว็บแคมส์.

TK6680.5 / .ศ636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544