มุกหอม วงษ์เทศ.

เล่นแร่แปรธาตุ / มุกหอม วงษ์เทศ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. - 464 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).

9743236902


ไทย -- ภาวะสังคม.

HN700.55.ก8 / ม72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544