สถิติกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ... / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2550- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2548-49-


กระทรวงยุติธรรม--สถิติ--วารสาร.

KPT1576.ก15 / ย736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544