วุฒิชัย มูลศิลป์.

กบฎชาวนา บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์. - กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525. - 335 หน้า.

กบฎอ้ายสาเกียดโง้ง : วิเคราะห์จากเอกสารพื้นเวียง โดย วุฒิชัย มูลศิลป์. - กบฎชาวนา : ศึกษากรณีของเวียดนาม โดย ธีระ นุชเปี่ยม. - กบฎชาวนาญี่ปุ่น ในสมัยโตกุงาวะ ของฮิวจ์ บอร์ตัน แปลโดย เพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา. - การตอบสนองของชาวนาพม่าต่อการปกครองของอังกฤษ (ค.ศ. 1852-1885) ของ เจ. เอ. มิลส์ แปลโดย สุดตระการ ธนโกเศศ. - กบฎชาวนาในปลายราชวงศ์หมิง ของ โรลองด์ มูนิเยร์ แปลโดย ปราณี สายพิรุณ.


ชาวนา.

HD1521 / .ว7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544