มาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883.

การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม Pre-capitalist economic formations ฉบับแปลของ Jack Cohen แปลโดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรณาธิการและคำนำโดย E.J. Hobsbawn. - กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527. - 96 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 2/020. . - เอกสารทางวิชาการ (มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ; หมายเลข 2/020. .


ทุนนิยม.
เศรษฐศาสตร์.

HB501 / .ม6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544