พรรณี บัวเล็ก, 2500-

วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516. - กรุงเทพฯ, บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์วิชาการจำกัด และ โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. - 307 หน้า. ภาพประกอบ.


ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย -- ประวัติ.
นายทุน -- ไทย.
นายธนาคาร -- ไทย.

HB501 / .พ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544