สมชาย วสันตวิสุทธิ์.

เรื่องเหนียว ๆ เกี่ยวกับ "น้ำมัน" / โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วสันตวิสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สมุทรปราการ : บริษัท เอ็ม.ซี.ดี.การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2551. - 128 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดคัมภีรัญจะกะถังกัตตา ; เล่มที่ 2. .

รวมบทความจากคอลัมน์คิดนอกเส้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ พ.ศ.2545-2547.

9789741378845


อุตสาหกรรมน้ำมัน -- แง่การเมือง -- ปกิณกะ.
น้ำมัน -- แง่การเมือง -- ปกิณกะ.

HD9560.5 / .ส426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544