ประสงค์ธรรม.

วิวัฒนาการจากทุนนิยมสู่จักรวรรดินิยม. - กรุงเทพฯ, โคมทอง, 2523. - 107 หน้า.


ทุนนิยม.
จักรวรรดินิยม.

HB501 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544