เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-

การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; อุดม รัฐอมฤต, กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ นักวิจัย. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

[ล. 1.] รายงานการวิจัย -- [ล. 2.] บทสรุปผู้บริหาร.


กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง.

KPT2506 / .อ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544