พงษ์นคร นครสันติภาพ, 2509-

คำอธิบายกฎหมายคนเข้าเมือง / พงษ์นคร นครสันติภาพ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 391 หน้า.

9789740322436


กฎหมายการเข้าเมืองและการออก -- ไทย.
คนเข้าเมือง -- ไทย.

KPT2440 / .พ25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544