สุพล ด้วยตั้งใจ, 2495-

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนระบบใหม่ พุทธศักราช 2551 : ฉบับปัจจุบัน-ฟันธง-ตรงข้อสอบ / สุพล สุขศรีมั่งมี, พนม ทองดีเจริญ, ชมพูนุท สุขศรีมั่งมี. - [กรุงเทพฯ] : ไซเอินซ์ เซ็นเตอร์, [2551]. - 127 หน้า.

9789740614401


ราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

JQ1746.ฮ13ส53 / ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544