อนุสรณ์นักศึกษาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจรุ่นที่ 3 พ.ศ. 2506. - พระนคร, เจริญผลการพิมพ์, 2506. - 204 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


เศรษฐศาสตร์.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HB199 / .อ3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544