เสนาะ ติเยาว์.

เศรษฐศาสตร์การบริหาร. - นครหลวง, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515. - 223 หน้า. กราฟ, ตาราง.


เศรษฐศาสตร์.
การจัดการอุตสาหกรรม.

HB199 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544