รอสโตว, วอลท์ ไวท์แมน, ค.ศ. 1916-

ความจำเริญทางเศรษฐกิจตามลำดับขั้น (Stage of economic growth) แปลโดย ม.ร.ว. จันทรแรม ศิริโชค จันทรทัต ตรวจโดย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์. - พระนคร, สภาวิจัยแห่งชาติ, 2508. - 298 หน้า. - งานแปลของสภาวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 10 . - งานแปล (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ; อันดับที่ 10. .


การพัฒนาเศรษฐกิจ.

HB199 / .ร5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544