สวิจักร์ โลจายะ.

ปัญหาในการฟื้นฟูกิจการอสังหาริมทรัพย์ = [Restructuring real estate business through the rehabilitation court] / Restructuring real estate business through the rehabilitation court โดย สวิจักร์ โลจายะ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551. - ก-ฉ, 74 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.


การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การฟื้นฟูบริษัท -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
ล้มละลาย -- ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย.

KPT1147 / .ส563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544