พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ พิมลสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, (ฉบับปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : บริษัท โฟร์พริ้นติ้ง จำกัด, 2551. - 202 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742574512


วิจัย.
การประชาสัมพันธ์ -- วิจัย.

H62 / .พ4 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544