ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551. - 2 เล่ม.

ล. 1. วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย -- ล. 2. วิธีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้.

9789745202900 (ล. 1) 9789745202993 (ล. 2)


ล้มละลาย -- ไทย.
การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.

KPT1942 / .ณ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544