ศักดา ธนิตกุล. 2501-

คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / ศักดา ธนิตกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 407 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742886646


กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทย.

KPT3220 / .ศ62

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)