ศักดา ธนิตกุล. 2501-

คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / ศักดา ธนิตกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 407 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742886646


กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทย.

KPT3220 / .ศ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544