ศักดา ธนิตกุล. 2501-

แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / ศักดา ธนิตกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551. - 4, 4, 343 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742034627


กฎหมายธุรกิจ.
กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

K1005 / .ศ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544