สุริยา ปานแป้น, 2520-

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลถึงปี 2551 พร้อมข้อสอบเก่าทุกสนาม / The Genius Group: สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 388 หน้า.

9789742886806


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT2070 / .ส746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544