รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 = Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 / Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ. 2550-2553 The constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550-2553, translated Thai-English translated by Preecha Kanetnog. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551. - iv, 230 หน้า.

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

9789745204676


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
Constitutions -- Thailand.

KPT2064.5255.ก6 / 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544