วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (จุลภาค) โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน และ สุรักษ์ บุนนาค. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516. - 154 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ว57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544