จตุพร ตุ่นกลาง.

Affiliate millionaire เสิร์ฟเงินล้านผ่านออนไลน์ / จตุพร ตุ่นกลาง ; อุเทน พรมแดง บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : Witty Group, 2551. - 256 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789740665731


การตลาดทางอินเทอร์เน็ต.
ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์.

HF5415.1265 / .จ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544