วัฒนา อัคคพานิช, 2507-

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ผู้เรียบเรียง วัฒนา อัคคพานิช, อภิญญา ตันทวีวงศ์, สิริพรรณ นกสวน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2551 [2008] - 34 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.


880-06 -- กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544