ไทดำ ไทขาว ไทแดง และไทยเหลือง : อัตลักษณ์เปิด อัตลักษณ์ปิด = Tai Dam, Tai Khao, Tai Daeng and Thai Lueng : opened-hidden identity / Tai Dam, Tai Khao, Tai Daeng and Thai Lueng : opened-hidden identity สุมิตร ปิติพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551. - 87 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - เอกสารวิชาการ โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ; หมายเลข 1/2551 . - เอกสารวิชาการ (โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน) ; หมายเลข 1/2551 .

เป็นส่วนหนึ่งจากเสวนา "ไท-ไทย-สยาม กับปัญหาอัตลักษณ์ของผู้คนและประเทศชาติ" จ้ดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุม ตึกเอนกประสงค์ ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์.

9789741379965


ชาวไท -- เอกลักษณ์ชาติพันธุ์.
ชาวไท -- เอกลักษณ์เชื้อชาติ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ความเป็นชาติพันธุ์ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

DS523.4.ท9 / ท933

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544