อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ. คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ เนติบัณฑิตหญิงคนแรก - กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2551. - 304 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551.

บางเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ -- ดิฉันเป็นหนี้ชีวิตคุณหมอประดิษญ์ ตันสุรัต โดย แร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ -- พยาธิตัวจิ๊ดเข้าลูกตา โดย ประดิษฐ์ ตันสุรัต -- ชะลอความจำเสื่อม โดย เสก อักษรานุเคราะห์ -- ชะลอได้ วัยชรา โดย เสก อักษรานุเคราะห์ -- การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดย ร.อ. หญิง สิริพันธ์ สาสัตย์ -- อาหารกับผู้สูงอายุสมองเสื่อม โดย อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ -- ขี้ลืม โดย สิรินทร ฉันศิริกาญจน -- ทำความเข้าใจกับอาการหลงลืม โดย สิรินทร ฉันศิริกาญจน -- ความยุติธรรม โดย อุดม บุณยประสพ -- ของฝากจากท่าพระจันทร์ โดย วริษา กมลนาวิน.


แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ, คุณหญิง, 2454-2551.
พรหโมบล (นาม)
บุณยประสพ (นาม)


นักกฎหมายสตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย.

KPT110.ร84 / อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544