ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

การศึกษาสถานภาพ บทบาท ประสิทธิภาพและข้อจำกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / ธเนศวร์ เจริญเมือง, วรรณภา ลีระศิริ. - [เชียงใหม่] : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. - v, 63 แผ่น : ภาพประกอบ.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- เชียงใหม่.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ลำพูน.

JS7153.9.ช9 / ธ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544