กัลย์ธิดา ชาตินันทฤกษ์.

คลิ้กผิดถึงติดคุก / สัมภาษณ์/เรียบเรียง กัลย์ธิดา ชาตินันทฤกษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน), 2551. - 185, [22] หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789741021727


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544