ธง วิทัยวัฒน์.

ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ / ธง วิทัยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551. - 413 หน้า.

9789742034474


กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
กฎหมาย -- การแปล.
กฎหมาย -- ศัพท์บัญญัติ.
กฎหมาย -- ภาษา.

K52.อ6 / ธ23 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544