เจษฎ์ โทณะวณิก.

กฎหมายใกล้ตัว / เจษฎ์ โทณะวณิก. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ลิปส์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2551. - 173 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740602071


กฎหมาย -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

KPT72 / .จ753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544